• AR
  • EN
چهارشنبه, 29 خرداد 1398
نكاتی درمورد تغذیه در طول مدت اقامت در بیمارستان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

نکاتی درمورد تغذیه در طول مدت اقامت در بیمارستان

در این بیمارستان کارشناسان تغذیه حضور دارند که با مشورت پزشکان معالج و متناسب با نوع بیماری و نیاز بیمار به تنظیم برنامه غذایی آنها می پردازند.

این کارشناسان همچنین بر روند تهیه مواد اولیه و فرایند پخت و توزیع غذا نظارت دقیق دارند. بنابراین لازم است از غذاهایی استفاده کنید که با تأیید کارشناسان تغذیه در اختیار شما قرار گرفته است و در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا ایراد در این مورد می توانید مراتب را سریعاً به پرستار کشیک اطلاع دهید و ایشان نیز ضمن انعکاس موضوع در صورت نیاز، کارشناس تغذیه را به ملاقات شما دعوت می نماید.

همچنین درصورت تمایل به استفاده از غذاهای خانگی یا خارج بیمارستانی لازم است حتماً با پزشک و یا پرستار کشیک هماهنگی کنید وضمن نوشتن نام خود بر روی ظرف غذا،    آن را در یخچال بگذارید. اصول ایمنی و بهداشت را در نگهداری از باقیماندۀ غذا رعایت کنید تا دچار مسمومیت غذایی نشوید و از نگهداری غذا در نایلون های رنگی و یا ظروف بدون درب در یخچال بپرهیزید.

ساعات توزیع غذای بیماران در بخش ها

صبحانه

ناهار

شام

45/7-7 صبح

1-12 ظهر

30/7-45/6 عصر

 

 

 
   


بازگشت                   
V5.1.0.0