• AR
  • EN
چهارشنبه, 29 خرداد 1398
نحوه انعكاس نظرات و پیشنهادات به مسئولین بیمارستان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در این بیمارستان به منظور اطلاع مسئولین از نظرات و میزان رضایتمندی و نارضایتی بیماران از نحوه ي رفتار و عملکرد کادر درمانی و امکانات موجود، به گونه ای برنامه ریزی شده است که کارشناسان روانشناسی به تناوب در بخش های مختلف حضور یافته و در ملاقات مستقیم با بیماران فرم های نظرسنجی را در اختیار آنها قرار می دهند و یا به صورت مصاحبه از نظراتشان اطلاع پيدا می کنند.
اطلاعاتی که بیماران در اختیار این افراد قرار می دهند به صورت محرمانه جمع آوری شده و در اختیار مسئولین بیمارستان قرار می گیرد و آنها نیز اقدامات مناسب را جهت رفع یا کاهش مشکلات و بهبود وضع موجود انجام می دهند. همچنین می توانید از این طریق و یا استفاده از سامانه پیام کوتاه بیمارستان به شماره 300072016 از پزشکان یا کارکنانی که دلسوزانه موجبات رضایتمندی شما را فراهم می آورند با ذکر نام تقدیر نمائید تا موجبات دلگرمی بیشتر و افزایش انگیزه آنها فراهم آید.بازگشت                   
V5.1.0.0