• AR
  • EN
چهارشنبه, 29 خرداد 1398
نحوه محاسبه هزینه های درمانی و بیمه ها ی طرف قرارداد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

 

نحوه محاسبه هزینه های درمانی و بیمه ها ی طرف قرارداد

بیمارستان گلستان، بیمارستاني دولتی بوده و با این که جهت ارائه خدمت به بیماران از پزشکان متخصص و فوق تخصص توانمند استان، کارکنان با تجربه و دلسوز و تجهیزات پیشرفته استفاده می کند اما هزینه های درمانی بیماران را مطابق تعرفه های دولتی مصوب هیئت وزیران اخذ می نماید. این بیمارستان با بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، کمیته امداد امام، خدمات درمانی نیروهای مسلح و بسیاری دیگر از بیمه های خصوصی و تکمیلی قرارداد دارد و هزینه های درمانی را طبق تعهداتی که هر یک از  بیمه ها بر عهده    می گیرند از بیماران بستری تحت پوشش آنها اخذ می نماید.

هزینه های درمانی در این بیمارستان صرفاً از طریق صندوق بیمارستان اخذ می شود و بیماران تحت هیچ عنوان و یا شرایطی نباید وجهی را به طور مستقیم به هیچ یک از پزشکان و یا کارکنان (خارج از صندوق) بپردازند. به هر یک از بیماران یک هفته بعد از ترخیص، صورتحساب داده میشود و بیماران در صورت وجود ابهام در میزان مبلغ پرداختی می توانند مراتب را با مسئول صندوق و یا نماینده سازمان بیمه گر خود در میان گذارند.

با توجه به اینکه مشاهده شده است  تعدادی از بیمارانی که از بیمه تکمیلی استفاده می کنند، موقع تسویه حساب با مشکل مواجه شده و انتظار دارند تمام هزینه های آنها رایگان گردد لذا در صورتی که از بیمه تکمیلی استفاده  می کنید توجه به نکات زیر ضروری است:

قبل از پذیرش در بیمارستان از تاریخ انقضای مدت بیمه و سقف تعهدات بیمه تکمیلی خود اطلاع حاصل فرمائید زیرا بعضی از سازمان های بیمه گر جهت پرداخت هزینه ها تا سقف معینی تعهد پرداخت دارند و یا هزینه برخی از خدمات در تعهد آنها نمی باشد و یا اینکه ممکن است مدت بیمه تکمیلی شما در طول مدت بستری به پایان رسد. همچنین لازم است هنگام پذیرش، معرفی نامه صادر شده از سوی بیمه تکمیلی را به واحد پذیرش تحویل دهید.

بیمارانی که دارای بیمۀ مکمل درمانی هستند برای تکمیل مدارک مورد نیاز سازمان بیمه گر مربوطه باید در زمان ترخیص مدارک مورد نیاز را از بخش دریافت نمایند در غیراین صورت تا 25 روز پس از ترخیص و فقط در روزهای دوشنبه و چهارشنبه، در وقت اداری با مراجعه به واحد بایگانی مدارک پزشکی می توانند اوراق مربوطه را دریافت نمایند.

 

برای استرداد وجه پرداخت شده از صندوق ارائه اصل و کپی کارت ملی الزامی است.بازگشت                   
V5.1.0.0