• AR
  • EN
چهارشنبه, 29 خرداد 1398
نكات مهم ویژه همراهان بیمار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

چند نكته مهم ویژه همراهان بیمار:

1-     هزينه همراه براي بيماران تصادفي رايگان نيست.

2-     كارت همراه به صورت روزانه صادر شده و صرفا براي همان تاريخ اعتبار دارد.

3-     فرد همراه، الزاماً بايستي همگن و همجنس بيمار باشد.

4-     مراعات شئونات اسلامي، اجتماعي و اخلاقي توسط فرد همراه در مدت حضور در بيمارستان الزامي بوده و در صورت مشاهده تخلف از ادامه حضور ايشان به عنوان همراه جلوگيري مي گردد.

5-     همراه داشتن كارت در طول مدت اقامت الزامي بوده و ناظرين بيمارستان نسبت به مشاهده و كنترل آن اقدام مي نمايند.

6-     در جهت حمايت از كودكان و اجراي استاندارد هاي بيمارستان هاي دوستدار كودك، هزينه همراه از مادراني كه در طول مدت بستري كودكان خود در كنار آنها هستند اخذ نمي گردد.

7-     در صورت استفاده از تخت تاشو لازم است اين تخت ها در مقابل در ورودي اتاق ها، جلوي كمد دارويي يا فوريت پزشكي قرار داده نشوند تا امكان رسيدگي سريع كادر درمانيبه بيماران درهنگام بروز موارداورژانسي فراهمآيد.ضمناً اينتخت ها مي بايست صبح ها قبل از شروع ويزيت پزشكان بسته شوند.

8-     بيماران و همراهانشان لازم است از استفاده از لوازم صوتي و تصويري شخصي و يا تلويزيون بخش در ساعات استراحت خودداري نمايند.

9-     با توجه به حجم بالاي مراجعين به اورژانس، از همراهان انتظار مي رود جهت ايجاد امكان رسيدگي هر چه سريعتر و مطلوب تر به بيماران از ورود به مجتمع اورژانس خودداري نموده و فقط با هماهنگي پرسنل انتظامات اورژانس يك نفر در كنار بيمار حضور داشته باشد تا خلل و وقفه اي در امر رسيدگي به بيماران ايجاد نشود.بازگشت                   
V5.1.0.0