پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعات تماس
معرفی مسئولین بیمارستان گلستان
جناب آقای دکتر میثم معزی رییس بیمارستان
جناب آقای دکتر شهیار میرخشتی مدیر بیمارستان

کارشناسIPD: خانم ناهید بوستانی
پزشکIPD:  آقای دکتر عباس چنانه
پرستارIPD: مریم نیکو صفت

آدرس : خوزستان- اهواز- بلوار فروردین

بیمارستان گلستان اهواز

شماره تلفن : 6133743001  98+

تلفن داخلی :

شماره موبایل واحد: +9809032198761

Site:http://hgolestan.ajums.ac.ir

Email:golestanhospital@yahoo.com


 

گروه دورانV5.5.2.0