پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بیمه های طرف قرارداد

 

ردیف سازمان طرف قرارداد
1 آزاد
2 تامين اجتماعي
3 خدمات درماني
4 نیروهای مسلح
5 بانک تجارت
6 بانک صادرات
7 بانک سپه
8 بانک ملی
9 شرکت ملي فولاد ايران
10 وزارت بهداشت
11 بیمه ما
12 بیمه نوین
13 بیمه سینا
14 بيمه ملت

 

 


گروه دورانV5.5.2.0